tekst

teks


På Galleri Gl. Lejre udstiller jeg i tiden 16. marts til 14. april 2019, den foreløbige kulmination på mit arbejde med træglober som afsæt til grafiske tryk Der er fernisering lørdag d. 16. marts kl. 14-17. kl. 15 fortæller jeg om projektet.


Udstillingen Kortet, kroppen og kloden, er et blik ind i mit kunstneriske laboratorium. Jeg arbejder med modeller af kloder og glober primært i træ. Omdrejningspunktet for udstillingen er en stor træklode, som har fungeret som trykpresse for de grafiske tryk der udstilles. Trykkene kan ses, som oversætter af en kompleks men nøgtern virkelighed, til et mere transcendent og mangetydigt udtryk.
Kroppen som et mikrokosmos der reflektere vores ydre verden er nærliggende. På udstillingen vises en række små skulpturer i bronze og sølv, som søger at se kroppen som vores omgivelsers spejl, og bygger bro imellem de store kugletryk og kroppen.


Jeg lader mig inspirere af trækuglens overflade; nogen gange respondere jeg på træet og lader kniven følge årene eller træets struktur. Der kan fremstå en meddelelse eller et tegn. Andre gange er det geometriske former jeg tvinger ned i overfladen, andre gange igen er det en blanding af mine egne ideer og geometriske former skabt af omstændighederne. Selvfølgelig ligger symboler og tegn der kommer fra kartografien og skildringer af landskabet i mit baghoved når jeg arbejder på kuglen. Forskellige stregtyper og linjer får familieskab med kortetes symboler. Og lige som arkitekten eller byplanlæggeren nogle gange følger landskabets topografi, og andre gange modarbejder det, sådan forsøger jeg også at arbejde på kuglen. En vekselvirkning mellem at undersøge overfladen og få det mønster frem der gemmer sig, og så lade stå til og bestemme det hele selv og konstruere en virkelighed uanset underlaget.


Det der interesserer mig er verden omkring mig. Kortet er et forsøg på at beskrive et territorium nøgternt og præcist. Den rumlige skildring af et landskab er ligeledes interessant. Men i begge tilfælde er det afhængigt af forfatterens sigte og mål, hvilken fortælling han ønsker at tydeliggøre.

Gennem århundreder har det været vigtigt for mænd at rejse ud og forsøge at bringe en fortælling om det ukendte hjem. Med et godt kort i hånden lægger løftet om at kunne navigere sikkert ud og hjem igen. Mange har været drevet af grådighed andre af eventyrlyst eller rastløshed og nysgerrighed. Kortlægningen har taget afsæt i varierede fortællinger, fordomme eller videnskabelige matrixer. Evigt skiftende synsvinkler og formål, tidens gang, slitage og om- og opbygninger har ændret grundlaget for kortet.Jeg har aldrig arbejdet med grafik..... Gennem det forløbne år har jeg afprøvet forskellige teknikker. Bl.a. Aquatinte, radering, koldnål og snit i forskellige materialer; linoleum og træ. Jeg interesserer mig for kuglen. Den ultimative kugle er jorden. Det kunne være interessant at trykke fra en krum flade, eller fra en rumlig form.